Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

 

Wrocław, dnia 13.10.2021r

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik do pobrania)

 


Wrocław dnia 24.05.2021 r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  (plik do pobrania)

 

 


            Wrocław, 24 maja 2021 r.

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków i uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu budynków do użytkowania oraz robotami towarzyszącymi

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 77 787 510,01 złotych brutto

 

 

01

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

02

Identyfikator postępowania (.docx)

03

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.pdf)

04

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx

05

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz JEDZ.zip

06

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz_Jedz.doc

07

Załącznik nr 3 do SWZ zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx

08

Załącznik nr 4 do SWZ grupa_kapitalowa_.docx

09

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz robót budowlanych.docx

10

Załącznik nr 6 do SWZ o aktualnosci danych.docx

11

Załącznik nr 7 do Umowy.xls

12

Załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy.pdf

13

Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf

14

Załącznik nr 9 do SWZ Podział zadań konsorcjum.docx

15

Załącznik nr 10 do SWZ Wykaz osób.doc

16

Załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz cenowy.docx

17

ZAŁĄCZNIK 8.1 OPZ (.zip)

18

Załącznik nr 6 do Umowy Karta Gwarancyjna.pdf

19

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY (.zip)

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 18.05.2021r

Dotyczy: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data dodania:

18.05.2021

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 13.05.2021r

Dotyczy: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data dodania:

13.05.2021

Wyjaśnienia do SWZ z dnia 07.05.2021r

Dotyczy: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną we Wrocławiu przy ul. Dolnobrzeskiej na dz. nr 3/5, AM-8, obręb Leśnica oraz sporządzeniem charakterystyki energetycznej budynków.

Data dodania:

07.05.2021

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu