Aktualności

Dodatek mieszkaniowy może być powiększony o pomoc z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodatek mieszkaniowy może być powiększony o pomoc z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ważna informacja dla najemców mieszkań TBS Wrocław Sp. z o.o., którzy przez pandemię koronawirusa mają trudności finansowe. W styczniu 2021 r. pojawiła się możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jaka kwota dofinansowania czynszu wchodzi w grę?

Kwota, jaką można uzyskać to maksymalnie 75 proc. czynszu najmu — NIE WIĘCEJ NIŻ 1500 złotych. Dokładna wysokość przyznanego dofinansowania zostanie ustalona przez MOPS po analizie dokumentów złożonych przez wnioskującego o otrzymanie dodatku, w oparciu o kryteria, które podajemy poniżej.

Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy, co oznacza, że maksymalne możliwe dofinansowanie wynosi łącznie 9 tys. zł. 

Dokumenty związane z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy (także powiększony o dopłatę do czynszu za wynajem mieszkania) są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Starając się o dopłatę do czynszu należy spełnić te same kryteria, które obowiązują przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy, dodatkowo posiadać umowę najmu podpisaną przed 14 marca 2020 r. oraz wykazać za pomocą dokumentów, że średni miesięczny dochód na osobę w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku był niższy o co najmniej 25 % niż dochód w roku 2019.

Jakie są dokładne kryteria ubiegania się o dofinansowanie do czynszu za wynajem mieszkania? 

Wsparcie przysługuje osobom, które spełniają określone warunki:

  • są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  • zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25 proc. niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;
  • nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 proc. (lub 50 proc. pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.).

Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela:

Liczba osób zamieszkujących w lokalu Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna + 30%
1 osoba 35 m.kw. 45,5 m.kw.
2 osoby 40 m.kw. 52 m.kw.
3 osoby 45 m.kw. 58,5 m.kw.
4 osoby  55 m.kw. 71,5 m.kw.
5 osób 65 m.kw. 84,5 m.kw.
6 osób 70 m.kw. 91 m.kw.


W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m.kw.

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie czynszu za wynajem mieszkania? 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do czynszu za wynajem mieszkania można składać w Biurze Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na parterze budynku przy ul. Hubskiej 30-32 (KLIKNIJ I SPRAWDŹ NA MAPIE)

Warto pamiętać, że nie ma możliwości składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu drogą elektroniczną.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:00. Stosowne dokumenty należy składać do 31 marca 2021 r. 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę czynszu, powinna umieścić na wniosku adnotację: „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (KLIKNIJ)

Oświadczenie najemcy (KLIKNIJ)

Oświadczenie o dochodach (KLIKNIJ)

fot. pixabay.com