BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

TBS Wrocław Sp. z o. o., jako podmiot zobowiązany, udostępnia i przekazuje informacje sektora publicznego na zasadach, trybie i warunkach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016, poz.352) ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 6, art. 10 ust. 2, art. 14 ust. 2 oraz art. 21 wymieniowej wyżej ustawy.