BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Wrocławia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji (od 1 sierpnia 2021 r.): 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Mazur

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Zdanowicz 
Członek Rady Nadzorczej - Maciej Walczak

Zarząd Spółki

Obecny Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu w TBS Wrocław Sp. z o.o. – Wojciech Adamski

Prokurent samoistny:

Jakub Górniak