BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Wrocławia.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji (od 1 sierpnia 2021 r.): 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Mazur

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Paulina Tyniec-Piszcz 
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Psikus
Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Szczerba

Zarząd Spółki

Obecny Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu w TBS Wrocław Sp. z o.o. – Wojciech Adamski

Prokurent samoistny:

Jakub Górniak