BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Decyzje administracyjne

29.10.2020 r. 
Informacja o zasadach nieodpłatnego dostępu do nieruchomości i budynków będących własnością Wrocław Sp. z o.o. lub zarządzanych przez TBS Wrocław sp. z o.o., w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej [1]
 
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) z dnia 13 października 2020 r., TBS Wrocław Sp. z o.o. zapewnia firmom świadczącym usługi telekomunikacyjne: 
 
1) bezpłatny dostęp do nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Spółki, w celu wybudowania odpowiedniej infrastruktury do świadczenia usług telekomunikacyjnych
2) bezpłatny dostęp do infrastruktury w nieruchomościach będących własnością lub w zarządzie Spółki oraz eksploatacji dostępnych w nich sieci telekomunikacyjnych
 
Bezpłatne udostępnienie nieruchomości oraz infrastruktury telekomunikacyjnej zostanie poprzedzone zawarciem umowy między operatorem telekomunikacyjnym i TBS Wrocław Sp. z o.o.  Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią decyzji Prezesa UKE z dnia 13 października 2020 r., nie stanowi ona samodzielnej podstawy do realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych jakiejkolwiek inwestycji na nieruchomościach będących własnością lub w zarządzie TBS Wrocław Sp. z o.o. 
 
TBS Wrocław Sp. z o.o. zobowiązuje się do zawierania umów na warunkach nie gorszych niż te, które zostały określone w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 października 2020 r. 
 
Aby zawrzeć taką umowę, należy:
1) przygotować wniosek do TBS Wrocław Sp. z o.o. o zawarcie umowy w przedmiotowym zakresie, tj. na udostępnienie nieruchomości należących do Spółki lub zarządzanych przez nią w celu wybudowania odpowiedniej infrastruktury i/lub uzyskania dostępu do istniejącej infrastruktury oraz eksploatacji istniejących sieci telekomunikacyjnych w nieruchomościach TBS Wrocław Sp. z o.o. 
2) przesłać wniosek do TBS Wrocław Sp. z o.o. w przedmiotowym zakresie mailowo na adres tbs@tbs-wroclaw.com.pl lub w formie papierowej na adres: TBS Wrocław Sp. z o.o, ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław. 
 
---
[1] na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.), zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 października 2020 r.