Aktualności

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej w sprawie o sygnaturze akt I C 556/22, dotyczącej zmiany stawki czynszu w TBS Wrocław

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej w sprawie o sygnaturze akt I C 556/22, dotyczącej zmiany stawki czynszu w TBS Wrocław 22.03.2024

W dniu 22 marca 2024 r. odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I C 556/22, rozpatrzonej w 1. instancji. Sąd oddalił w całości powództwo złożone przez 593 mieszkańców TBS Wrocław.

Powództwo złożone przez lokatorów TBS Wrocław dotyczyło uznania za niezasadną i niezgodną z prawem podwyżkę stawki czynszu za wynajem mieszkania we wrocławskim TBS-ie, która obowiązywała w okresie czerwiec - lipiec 2022 r. Sąd oddalił powództwo mieszkańców w całości uznając, że stawka czynszu była wprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, a jej podniesienie było uzasadnione.

Co więcej, w ustnym uzasadnieniu wyroku sąd odniósł się do postulatu powodów i orzekł, że TBS Wrocław ma prawo do generowania zysku, który może być przeznaczany przez spółkę na działalność statutową.

zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu