Aktualności

ul. Daktylowa 1/3/5: prośba do mieszkańców w sprawie parkowania samochodów

ul. Daktylowa 1/3/5: prośba do mieszkańców w sprawie parkowania samochodów 19.03.2024

Szanowni Państwo — mieszkańcy TBS Wrocław z ul. Daktylowej 1/3/5, wzywamy, aby nie parkowali Państwo samochodów bezpośrednio przy budynku na miejscach, które nie są do tego wyznaczone. 

Otrzymujemy wiele zgłoszeń od mieszkańców, potwierdzonych przez naszych administratorów w trakcie wizyt na osiedlach, że auta często stoją przy samym wejściu do budynku, są też parkowane np. na chodnikach. Powoduje to duże trudności w poruszaniu się pieszych, blokuje drogi ewakuacyjne, utrudnia przejazd pojazdów służb ratunkowych, a także niszczy teren. Chodniki nie są przystosowane do tego, aby regularnie przyjmować samochody ważące kilka ton, przez co są degradowane. 

Do Państwa dyspozycji jest wystarczająca liczba miejsc na parkingach. Przypominamy też, że zgodnie z obowiązującym w TBS Wrocław „Regulaminem korzystania z naziemnych miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach i na terenach zewnętrznych“, w § 9 pkt. 7 jest ujęta zasada: „Obowiązuje zakaz parkowania na chodnikach, drogach dojazdowych oraz trawnikach”, natomiast w pkt. 9: „Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i w obrysie miejsc parkingowych. Ustawianie pojazdów niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi, na ciągach pieszo-jezdnych albo w sposób utrudniający poruszanie się innym pojazdom jest na terenie nieruchomości zabronione i może, w sytuacjach zagrożenia spowodowanego takim zachowaniem, skutkować odholowaniem pojazdu na koszt użytkownika lub właściciela”.

Zastrzegamy, że jeśli auta będą dalej parkowane w sposób nieprawidłowy, będziemy musieli podjąć stosowne działania, określone w cytowanym wyżej regulaminie.

Dziękujemy za zrozumienie!Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu