Ubezpieczenie

Jakie są zobowiązania TBS Wrocław w ramach ubezpieczenia, które posiada Spółka, a co najemcy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie? To jedno z pytań, które ostatnio często Państwo nam zadają. Przygotowaliśmy więc kompleksową informację. 

TBS Wrocław, jako właściciel budynków i mieszkań, ma ubezpieczenie w następującym zakresie:

  • dla posiadanego mienia: od zdarzeń losowych,
  • w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną przez nas działalnością: od odpowiedzialności cywilnej. 

Co ważne, TBS Wrocław ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, do których doszło z naszej winy (zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego). To oznacza, że zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. sytuacje kiedy z winy TBS Wrocław dojdzie do szkody w mieniu prywatnym najemców (np. meble zostaną zalane w wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewania). 

W takiej sytuacji, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TBS Wrocław. Aby do tego doszło, warunkiem koniecznym warunkiem powstania naszej odpowiedzialności (a co za tym idzie, wypłaty odszkodowania) musi być - w każdym przypadku - element zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) występującego po stronie TBS Wrocław.

Co nie jest objęte odpowiedzialnością TBS Wrocław? 

Oto następujące szkody: 

  • kradzież prywatnego mienia najemców w wyniku włamania do mieszkania lub piwnicy lub innych pomieszczeń,
  • zniszczenie/uszkodzenie prywatnego mienia najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp. 
  • zalanie prywatnego mienia najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej,
  • szkody w sprzęcie elektronicznym wynikłe z przepięć w wyniku niedotrzymania parametrów energii elektrycznej płynącej w instalacji, za które odpowiada np. zakład energetyczny.

Zgodnie z umową, którą zawieramy z najemcą, nie bierzemy odpowiedzialności za mienie prywatne najemców – chyba, że przepisy stanowią inaczej. Jako mienie prywatne rozumiemy ruchome rzeczy najemcy, jak też poniesione przez najemcę nakłady inwestycyjne w wynajmowanych mieszkaniach, czyli – w skrócie – na przykład położone własnym sumptem parkiety, kafelki i inne ulepszenia w mieszkaniu, które Państwo od nas wynajmują. 

Wskazane powyżej reguły mają zastosowanie również dla pojazdów (samochodów, motocykli i innych jednośladów) pozostawionych na parkingu, kiedy doszło do ich uszkodzenia lub nawet zniszczenia przez akt wandalizmu, kradzież i zdarzenia losowe (na przykład huraganowy wiatr, uderzenie pioruna, gradobicie, podtopienie lub inne skutki wywołane przez nawalny deszcz). 

Warto zadbać o swoje mienie

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla naszych najemców ich rzeczy (np. elektryczne sprzęty domowe, meble, armatura AGD, a także pojazdy) są cenne i mogą mieć dużą wartość – rozumianą nie tylko pod kątem finansowym, ale np. sentymentalną lub rzeczową. 

Dlatego zachęcamy, aby zminimalizować ryzyko powstania dużych strat finansowych, kiedy dojdzie do opisanych wyżej sytuacji, za które TBS Wrocław nie ponosi odpowiedzialności i skorzystać z różnych możliwości prywatnego ubezpieczenia mienia. Dotyczy to zarówno mieszkań, jak też piwnic, garaży, a także miejsc parkingowych. Oferta na rynku ubezpieczeniowym w Polsce jest szeroka. To sprawia, że każdy może dopasować ją do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. 
 

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu