Kampania edukacyjno-promocyjna z wykorzystaniem narzędzi marketingu sportowego przez Wykonawcę w rozgrywkach sportu profesjonalnego na szczeblu centralnym w Polsce w sezonie rozgrywkowym 2021/2022 - Numer postępowania ZZP.360.17.2021

Wrocław, dnia 17.09.2021r

 

Zawiadomienie

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik do pobrania)

 


Wrocław, dnia 13.09.2021 r

 

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (plik do pobrania)

 


Wrocław, dnia 13.09.2021r

 

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia  w ramach postępowania (plik do pobrania)

 

 

 

01

Identyfikator postępowania

02

Ogłoszenie o zamówieniu

03

SWZ

04

Załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

05

Załącznik nr 2 do SWZ- opis przedmiotu zamówienia

06

Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie

07

Załącznik nr 4 do SWZ - spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia

08

Załacznik nr 5 do SWZ - wzór umowy

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu