Aktualności

[Aktualizacja] Wprowadzamy dyżury informacyjne dla najemców w sprawach czynszowych

[Aktualizacja] Wprowadzamy dyżury informacyjne dla najemców w sprawach czynszowych 10.06.2022

Od 1 czerwca br. (a dla części z Państwa od 1 lipca br., ze względu na późniejszy upływ terminu wypowiedzenia) zacznie obowiązywać nowa wysokość stawki czynszu za wynajem mieszkania w TBS Wrocław. Aby ułatwić każdemu z Państwa zdobycie rzetelnych informacji o wysokości aktualnych opłat czynszowych i ewentualnym statusie indywidualnej sprawy sądowej, nasi pracownicy będą udzielać ich codziennie w godzinach pracy spółki. 

Pracownicy TBS Wrocław będą udzielali informacji w tym zakresie codziennie w dni robocze, w godzinach pracy spółki w biurze przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104 we Wrocławiu:

  • każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać osobiście informację o aktualnej wysokości opłaty za mieszkanie,
  • podczas rozmowy z pracownikiem TBS Wrocław będzie też można osobiście ustalić, czy Państwa pozew wpłynął do spółki.

Odpowiedzi na Państwa pytania będą udzielane podczas osobistego spotkania na pisemny wniosek o informację, który będzie można wypełnić na miejscu. Odpowiedź na taki wniosek otrzymają Państwo od ręki. Dodamy jednocześnie, że nie możemy zaoferować Państwu konsultacji telefonicznych ze względu na przepisy prawne. 

Z relacji, które w ostatnich tygodniach przekazywano w mediach wynika, że część z Państwa zadeklarowała złożenie - za pośrednictwem pełnomocników prawnych - pozwu o ustalenie, czy ogłoszona w lutym br. podwyżka czynszu jest nieważna, niezasadna lub zasadna, ale w innej wysokości. A co za tym idzie, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów (...), wysokość stawki czynszu za najem mieszkania dla nich zostaje “zawieszona” na poprzedniej wysokości. Informujemy, że zgodnie ze stanem na dzień 10 czerwca 2022 r. do TBS Wrocław wpłynęło 85 pozwów. Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu