Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o Numer postępowania: ZZP.360.12.2021

Wrocław, dnia 17.09.2021r

 

Informacja

Informacja o unieważnieniu postępowania (plik do pobrania)

 


Wrocław, dnia 13.09.2021 r

 

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (plik do pobrania)

 

 


Wrocław, dnia 13.09.2021 r

 

 

Informacja o kwocie przeznaczonej  na realizację zamówienia (plik do pobrania)

 

 

01

Identyfikator postępowania

02

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

03

Poprawiony Załącznik nr 1.1. do SWZ Formularz wyceny.

04

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

05

Załącznik nr 1.1. do SWZ Formularz wyceny.

06

Załącznik nr 2 OPZ.zip

07

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie GK.

08

Załącznik nr 4 do SWZ Spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.

09

Załącznik nr 5 Wzór umowy

10

Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych.

11

Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu trzeciego.

12

Załącznik nr 8 Podział zadań konsorcjum.

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Wyjaśnienie z dnia 08.09.2021r

Dotyczy: Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o Numer postępowania: ZZP.360.12.2021

Data dodania:

08.09.2021

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu