Aktualności

Uwaga Najemcy !!! Przypominamy o składaniu deklaracji o dochodach

Uwaga Najemcy !!! Przypominamy o składaniu deklaracji o dochodach 15.03.2019

Ogłoszenie dla najemców zamieszkałych przy ulicach:

- Wojanowska 30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

- Wojanowska 54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84

- Rodzynkowa 1,3,5

- Zielna 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22

- Dolnobrzeska 24,26,28,30

- Brzezińska 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43

- Górnicza 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50

- Krzywoustego 285

- Birmańska 1

- Mościckiego 42 A,42 B, 42 C

- Pakistańska 5,7,9,11

- Wietnamska 3

- Błońska 1,3,5,7,9

- Prężycka 19, 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,66,68,70,72,74,76

- Dolnobrzeska 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31A,33,35,37,39,41,43,45,47,49


Przypomina Państwu o obowiązku złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na Państwa gospodarstwo domowe w roku 2018. Wypełnioną deklarację o dochodach należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

 

Deklaracje można składać osobiście w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104 w pokoju nr 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: dochody.deklaracje@tbs-wroclaw.com.pl

(druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-wroclaw.com.pl, w zakładce – pliki do pobrania).

 

Nie złożenie deklaracji w ustawowym terminie, spowoduje podjęcie działań zmierzających do podwyższenia czynszu za zajmowany lokal.


Dochód wyliczamy w następujący sposób:


PRZYCHÓD (dochód brutto z roku 2018) pomniejszony o KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD.

Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku.

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

– dodatków dla sierot zupełnych,

– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

– pomocy w zakresie dożywiania,

– zasiłków pielęgnacyjnych,

– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

– dodatku mieszkaniowego

– świadczenia wychowawczego

– dodatku wychowawczego.