ul. Topolowa 5

Wrocław, 02 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE NR 1/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal mieszkalny przy ul. Topolowa 5 we Wrocławiu (Brochów) o powierzchni 47,80 m², składający się z:

  1. Przedpokoju  o pow.                                    -      9,14 m ²
  2. Łazienki o pow.                                            -      5,56 m ²
  3. Kuchni o pow.                                              -      5,63 m2
  4. Pokoju o pow.                                               -    16,38 m²
  5. Pokoju o pow.                                               -      9,75 m2
  6. Pomieszczenia gospodarczego o pow.          -      1,34 m²

Mieszkanie z balkonem położone jest na III piętrze w czterokondygnacyjnym budynku. Wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i instalację centralnego ogrzewania (ogrzewanie z sieci miejskiej). Ekspozycja okien półn.-połu.

Szczegółowy opis lokalu:

Kuchnia: zlewozmywak z samodzielną szafką, bateria zlewozmywakowa, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, zawór do zmywarki, na podłodze  wykładzina pcv;

Łazienka: wanna wraz z kabiną prysznicową, umywalka wraz z baterią, kompakt WC, na podłodze płytki ceramiczne;

Przedpokój: na podłodze wykładzina pcv, ściany pomalowane na kolor biały;

Pokój 9,75 m2  na podłodze panele podłogowe, ściany pomalowane na kolor biały;

Pokój 16,38 m² na podłodze panele podłogowe, ściany pomalowane na kolor biały;

Pomieszczenie gospodarcze: na podłodze wykładzina dywanowa, ściany pomalowane na kolor biały;

Rzut mieszkania.

Wyznaczony termin obejrzenia mieszkania przez osoby zainteresowane:04.01.2019 r. godz. od 14:00 - 15:00 .

 

Termin odbioru mieszkania przez nowego najemcę: 28.02.2019r.

Obowiązująca stawka czynszu za najem 1 m ² powierzchni lokalu wynosi 13,95 zł/m².

Wysokość czynszu najmu wynosi 666,81 zł i opłaty niezależne (zaliczki na: zimną wodę i ścieki, podgrzanie wody, centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi) – ok. 450 - 500 zł.

Przyszły najemca partycypuje w kosztach budowy lokalu, stosownie do treści art. 29 a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kwota partycypacji jaką zobowiązany jest wpłacić Partycypant wynosi 57 480,00 zł. Ponadto przyszły najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 1– krotnego miesięcznego czynszu – tj. 666,81zł.

Komisja Mieszkaniowa wyłoni przyszłego Partycypanta i Najemcę w oparciu  o ,,Zasady wyboru kolejnych najemców dla zwalnianych lokali mieszkalnych w TBS Wrocław Sp. z o.o.”, pierwszeństwo najmu lokali mieszkalnych mają osoby będące najemcami w TBS Wrocław.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, która partycypuje w kosztach budowy lokalu, którego będzie Najemcą, przy spełnieniu następujących kryteriów:

  1. Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego       w tej samej miejscowości.
  2. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż:

- 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym

- 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym

- o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym  o większej liczbie osób.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

 

1 osoba

 

2 osoby

 

3 osoby

 

4 osoby

 

5 osób

 

6 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o:

 

 

 

20%

 

 

 

80%

 

 

 

120%

 

 

 

160%

 

 

 

200%

 

 

 

240%

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł

 

 

6 459,59

 

 

   9 689,38

 

   11 842,58

 

   13 995,77

 

   16 148,97

 

     18 302,17

Minimalny dochód netto dla osób ubiegających się o mieszkanie w TBS Wrocław na poszczególne gospodarstwa

 

 

 

2 000,00

 

 

 

2 500,00

 

 

 

3 000,00

 

 

 

3500,00

 

 

 

4 000,00

 

 

 

4500,00

 

Dochód musi pozwolić na regularne opłacanie czynszu i innych zobowiązań  z tytułu najmu lokalu natomiast w przypadku zbyt niskich dochodów wnioskodawca zobowiązany będzie do wskazania osoby trzeciej, która przystąpi do zobowiązania Najemcy z tytułu zapłaty czynszu najmu i opłat niezależnych od Wynajmującego i będzie ponosić wraz z Najemcą solidarną odpowiedzialność za zapłatę.

Dokumenty:

Celem weryfikacji czy osoba zainteresowana najem lokalu mieszkalnego spełnia warunki określone w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1. Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji

2. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

Deklaracje i wnioski o zawarcie umowy najmu przyjmowane są do dnia 16.01.2019 r. do godz. 15:00, wyłącznie na wzorach załączonych do ogłoszenia.

 

Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane.
Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki (osobiście, listownie lub mailowo), co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu a dostarczone do siedziby Spółki po terminie, zostaną odrzucone.

 

Wybór najemcy przedmiotowego lokalu zostanie umieszczony na stronie TBS Wrocław (www.tbs-wroclaw.com.pl) w zakładce – Wynajem lokali, w dniu  25.01.2019r.

 

Osoby zainteresowane wynajmem lokali mieszkalnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 71/ 325 28 95 i 71/ 325 33 38 wew. 125, 126, 127 
lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 102/104 w godzinach:

1) w dni robocze tygodnia, z wyjątkiem środy, od godz. od 800 do  godz. 1500.

2) w środy: od godz. 930 do godziny 1700.