Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o Numer postępowania: ZZP.360.18.2021(2)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław 06.10.2021 r.

ZZP.360.18.2021.3.NM

Wykonawcy w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o” numer postępowania ZZP.360.18.2021

 

 

Zamawiający w trybie art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

 

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.

ul. Arkońska 6, bud A2

80-387 miasto Gdańsk

NIP527 269 19 95

 

933 899,15 PLN

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wrocław 04.10.2021 r.

ZZP.360.18.2021.2.NM

Wykonawcy w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o” numer postępowania ZZP.360.18.2021

 

 

Zamawiający w trybie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 900 000,00 złotych brutto.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

01

Identyfikator postępowania

02

Ogłoszenie o zamówieniu.

03

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

04

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

05

Załącznik nr 1.1. do SWZ Formularz wyceny.

06

Załącznik nr 2 OPZ.zip

07

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie GK.

08

Załącznik nr 4 do SWZ Spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.

09

Załącznik nr 5 Wzór umowy.

10

Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót budowlanych.

11

Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu trzeciego.

12

Załącznik nr 8 Podział zadań konsorcjum.

13

Załącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu