Referent ds. najmu lokaliPowrót

TBS Wrocław Sp. z o. o.  zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na  stanowisku Referenta ds. najmu lokali, w ramach, początkowo, umowy o pracę na okres próbny – 3 miesięcy,  z możliwością jego kontynuowania  -   do kontaktu z Biurem obsługi Spółki pod nr tel. 71/325-24-65 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl  lub abartosz@tbs-wroclaw.com.pl

Od kandydata, poza posiadaniem, wykształcenia wyższego (preferowane prawo i administracja) Preferowane będą osoby posiadające  doświadczenie zawodowe oraz  wiedzę w  zakresie obsługi klienta w firmach budowlanych, biurach nieruchomości .

Oczekujemy również bardzo dobrej  znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office  oraz stanu zdrowia pozwalającego  na pracę   na ww. stanowisku. Powinna być to osoba, którą cechuje: wysoka kultura osobista,  zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy, systematyczność i zdyscyplinowanie w pracy, komunikatywność, dyskrecja i  odporność na stres.

Do podstawowych obowiązków   pracownika należeć będzie prowadzenie spraw wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach TBS Wrocław Sp. z o.o. w tym w szczególności:

 1. udzielanie szczegółowych informacji osobom zainteresowanym wynajmem lokali mieszkalnych na temat obowiązujących procedur i  przygotowania niezbędnych dokumentów;
 2. prowadzenie procedury naboru partycypantów i najemców lokali mieszkalnych, w tym:
  1. przyjmowanie Deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego,
  2. zaproszenie na dokonanie  wyboru lokalu mieszkalnego z projektu i przedstawienie  zainteresowanym   warunków najmu  wybranego lokalu,
  3. przyjęcie oświadczenia o spełnieniu kryteriów wynajmu lokalu mieszkalnego z TBS oraz przygotowanie i zawarcie umowy partycypacyjnej,
  4. wydawanie zaświadczeń dla Banku PKO S.A.  w celu przekazania wkładu z książeczek mieszkaniowych   partycypanta na pokrycie kwoty partycypacji,
  5. kontrola terminowości dokonywania wpłat partycypacji oraz opiniowanie wniosków partycypantów kierowanych do Zarządu Spółki o prolongatę terminów wpłat,
  6. przygotowanie i opiniowanie  spraw do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową,
  7. przygotowanie i wysyłanie zawiadomień o terminie i wysokości wpłaty kaucji mieszkaniowej oraz    przyjmowanie dowodów wpłaty tej kaucji,
  8. zawieranie umowy najmu lokalu i ustalanie terminu przekazania  lokalu do użytku najemcy;
 3. wydawanie stosownych zaświadczeń  do banków w celu dokonania przez najemcę wypłaty gotówkowej ze środków zgromadzonych na Książeczce mieszkaniowej;
 4. kontrola dochodów najemcy  lokalu mieszkalnego  raz na dwa lata kalendarzowe;
 5. prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów partycypacyjnych i umów najmu oraz prowadzenie na bieżąco spraw związanych ze zmianami postanowień  umownych;     
 6. sporządzanie projektów pism w zakresie prowadzonych spraw i przedkładanie ich do podpisu przełożonych;
 7. opiniowanie wniosków kierowanych do Zarządu Spółki w zakresie prowadzonych spraw;
 8. przygotowywanie na zlecenie przełożonych niezbędnych analiz, sprawozdań i bieżących informacji dotyczących spraw w zakresie  najmu lokali  mieszkalnych w zasobach Spółki;
 9. informowanie przełożonych o konieczności  aktualizacja danych i informacji dotyczących zakresu prowadzonych spraw na stronie internetowej Spółki,

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 71/325-24-65