Aktualności

Przypominamy o składaniu deklaracji o dochodach

Przypominamy o składaniu deklaracji o dochodach

Ogłoszenie dla najemców zamieszkałych przy ulicach:

- Rodzynkowa 2,4,6,8,10,12,14,

- Daktylowa 1,3,5

- Wojanowska 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28

- Przybyszewskiego 112 - 114

- Kamieńskiego 200

- Falzmanna 17 - 33

- Świstackiego 5,5a,5b,5c - 13

- Krzywoustego 91,93,93a

- Krępicka 44 -  46d

- Zielna 4a –d

- Kasztelańska 13 – 21

- Bytomska 1 – 5

- Trzebnicka 76b,76c,76d,76e

- Prochowicka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17

- Dolnobrzeska 36,36a,40,40a,42,42a,44,44a

- Leonarda da Vinci 5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,11b,12a,12b,12c

- Wileńska 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35,37

- Syjamska 4

- Pionierów 4,5,6,7,8,9

- Cedrowa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28

- Topolowa 3,5


TBS Wrocław Sp. z o.o. przypomina Państwu o obowiązku złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na Państwa gospodarstwo domowe w roku 2017. Wypełnioną deklarację o dochodach należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2018r.

Deklaracje można składać osobiście w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 102/104 w pokoju nr 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: tbs@tbs-wroclaw.com.pl

(druk do pobrania ze strony internetowej www.tbs-wroclaw.com.pl, w zakładce – Pliki do pobrania)

Nie złożenie deklaracji w ustawowym terminie, spowoduje podjęcie działań zmierzających do podwyższenia czynszu za zajmowany lokal.


Dochód wyliczamy w następujący sposób:
PRZYCHÓD (dochód brutto z roku 2017) – KOSZTY uzyskania przychodu i SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe) = DOCHÓD.

Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku.

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

– dodatków dla sierot zupełnych,

– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

– pomocy w zakresie dożywiania,

– zasiłków pielęgnacyjnych,

– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

– dodatku mieszkaniowego

– świadczenia wychowawczego

– dodatku wychowawczego.