Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody wraz z zaworami odcinającymi w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

 

 

Wrocław, dnia 03.09.2021 roku

Informacja o wyborze oferty (plik do pobrania)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Wrocław, 23.08. 2021 r.

ZZP. 360.6.2021.4.NM

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn. . „Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody wraz z zaworami odcinającymi w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.” Zamówienie podzielone na części, Numer postępowania:  ZZP.360.16.2021

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Szczegółowe informacje dot. oferty:

 

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty dla części 1

Cena oferty dla części 2

Energosystem Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

61-021 Poznań, Ul. Nieszawska   10

NIP: 632039270

368 432,06 złotych brutto

109 439,49 złotych brutto

 

 

Natalia Miłostan

Sekretarz Komisji Przetargowej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wrocław, 23.08.2021 r.

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym pn.  „Dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody wraz z zaworami odcinającymi w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.” Zamówienie podzielone na części, Numer postępowania:  ZZP.360.16.2021

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.(Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 548 697,14 złotych brutto dla całości zamówienia, w tym dla:

 części 1:  422 496,98 złotych

Części 2: 126 200,16  złotych

01

Ogłoszenie o zamówieniu

02

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03

Identyfikator postępowania

04

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

05

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty

06

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (zip)

07

Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie GK

08

Załącznik nr 4 do SWZ Spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia.

09

Załącznik nr 5.1. do SWZ

10

Załącznik nr 5.2. do SWZ.

11

Załącznik nr 4.1 i 4.2 oraz 5.3 i 5.4. do umowy dla części 1 i 2. (xlsx)

12

Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz dostaw.

13

Załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotu trzeciego.

14

Załącznik nr 8 Podział zadań konsorcjum.

Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące tego przetargu

Zmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu