Aktualności

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy na nowych zasadach

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy na nowych zasadach 01.07.2021

Wchodzi w życie (1 lipca br.) nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Korzystną zmianą jest zarówno nowy sposób ustalania kryterium dochodowego, jak i nowy sposób wyliczenia dochodów. Świadczenie wypłacane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. O szczegółach mówi Teresa Szymańda, kierująca Działem Wsparcia Mieszkańców MOPS we Wrocławiu.

Zmienią się też niektóre procedury związane z udziałem TBS Wrocław Sp. z o.o. w procesie wnioskowania o otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Od 1 lipca br., administrator danego adresu na osiedlach Spółki odpowiedni dla adresu osoby wnioskującej o dodatek mieszkaniowy będzie weryfikował w Dziale Finansowym TBS Wrocław, czy wnioskodawca jest zadłużony lub nie z tytułu opłat za czynsz za najem mieszkania. Taka informacja za każdym razem będzie wprowadzana do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Jakie są pozostałe ważne zmiany w zasadach przyznawania dodatku mieszkaniowego przez MOPS we Wrocławiu?

  • zmienią się obowiązujące druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach, a także druki oświadczeń i zaświadczeń oraz okres, za który wyliczane są wydatki na mieszkanie,
  • w sposób korzystny dla wnioskodawców zmieni się kryterium dochodowe, a także definicja dochodu.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego >>KLIKNIJ I POBIERZ«

Deklaracja o wysokości dochodów do wniosku o dodatek mieszkaniowy >>KLIKNIJ I POBIERZ<<

Zmienia się definicja dochodu, a to oznacza, że więcej osób skorzysta z możliwości  ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.
Teresa Szymańda:
– Chyba najbardziej rewolucyjną zmianą jest definicja dochodu. Po pierwsze, wprowadza się do niej podejście podobne, jak przy świadczeniach rodzinnych, a to dla osób korzystających z tych świadczeń będzie stanowić ułatwienie. Po drugie, to po prostu katalog dochodów i nie ma dzięki temu kłopotów z interpretacją tego, co jest, a co nie jest dochodem. Zamknięty katalog ułatwia też wypełnienie deklaracji o dochodach.

I co szczególnie ważne, nowy sposób jest bardziej korzystny, ponieważ przy obliczaniu dochodu według nowych zasad jest on mniejszy niż wtedy, gdy obliczało się go wg wcześniejszych zapisów.

Przykładowo, osoba, która ma przychód w wysokości 2800 zł miesięcznie, według „starych” przepisów wykazywała dochód wysokości 2166,12 zł, a według nowo wprowadzonych zmian będzie wykazywać dochód równy 1811,67 zł.

Kolejną nowością w nowelizacji ustawy jest zmiana kryterium dochodowego.
Teresa Szymańda:
– Zgodnie z przepisami, obowiązującymi do końca czerwca dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe będzie odnosić się do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

A zatem, dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

Przykładowo obecnie kryterium dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2189,04 zł, a od 1 lipca będzie wynosiło 2272,62 zł. Dla gospodarstwa wieloosobowego kryterium wynosiło 1563,60 zł, a od 1 lipca to kryterium wynosi 1704,47 zł.

Zmiany dotyczą także osób niepełnosprawnych
Teresa Szymańda:
– Dodatek mieszkaniowy zależny jest od wielkości mieszkania. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju normatywną powierzchnię użytkową zwiększa się o 15 mkw.

Zmianą, na którą warto zwrócić uwagę, jest możliwość powiększenia normatywnej powierzchni niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. Czyli osoby niepełnosprawne, mające orzeczenie o niepełnosprawności, w którym jest zapis o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a zamieszkujące w lokalu samodzielnie, będą mogły mieć doliczone 15 mkw. do powierzchni normatywnej.

Za jaki miesiąc będą brane pod uwagę wydatki na mieszkanie, stanowiące podstawę naliczenia dodatku mieszkaniowego?
Teresa Szymańda:
– We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w punkcie 9. należy podać wysokość wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, które zostały poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, a nie jak dotychczas – ponoszonych w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?
Teresa Szymańda:
– W Biurze Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, na parterze budynku przy ul. Hubskiej 30-32, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:00. Informacje udzielane są telefonicznie pod numerami: (71) 78 22 346, (71) 78 22 348.

W przypadku składania wniosków o dodatek mieszkaniowy drogą elektroniczną, wniosek oraz deklaracja muszą być podpisane elektronicznie przez wnioskodawcę. ponadto dane z punktów 2-5, 7 i 9 we wniosku muszą być podpisane elektronicznie przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. 

Szczegółowe zasady w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W 2020 r. na dodatki mieszkaniowe gmina Wrocław przeznaczyła ok. 6,5 mln zł. Wypłacono 25 779 dodatków, a ich średnia wartość to 252,34 zł.

Źródło: wroclaw.pl/własneZmiana rozmiaru czcionki

Zmiana kontrastu