BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd


Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Wrocławia.


Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki  VIII kadencji:

Przewodniczący - Regina Danek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Robert Machała
Członek Rady Nadzorczej – Robert Pietryszyn


Zarząd Spółki

Obecny Zarząd Spółki VI kadencji działa w składzie dwuosobowym:

Prezes Zarządu – Kazimierz Fiurst
Wiceprezes Zarządu  - Witold Turzański

Prokurenci samodzielni

Anetta Bartosz-Svetozarov
Jakub Górniak