BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Dane podstawowe

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:
51-148 Wrocław, ul. Przybyszewskiego 102/104
Tel.  71/ 32533 38
Fax   71 / 325 22 96

www.tbs-wroclaw.com.pl

e-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl

Regon  931934621
NIP 895-16-33-275
KRS 0000117724

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO:

174 233 118,00